[email protected] | 08.165.11111
 • Lipton
  • Lipton
  • Lipton
  • Lipton là thương hiệu trà thuộc quyền sở hữu của Unilever và PepsiCo. Lipton cũng là chuỗi siêu thị ở Vương Quốc Anh trước khi chuỗi siêu thị này được bán cho Argyll Foods vào năm 1982 , để công ty có thể tập trung duy nhất vào trà. Công ty được đặt theo tên người sáng lập Thomas Lipton.…
 • Oolong TEA Plus
  • Oolong TEA Plus
  • Oolong TEA Plus
  • Lipton là thương hiệu trà thuộc quyền sở hữu của Unilever và PepsiCo. Lipton cũng là chuỗi siêu thị ở Vương Quốc Anh trước khi chuỗi siêu thị này được bán cho Argyll Foods vào năm 1982 , để công ty có thể tập trung duy nhất vào trà. Công ty được đặt theo tên người sáng lập Thomas Lipton.…
Đóng
×

Cart